ouderraad

Ouderraad


Wie?


De ouderraad is een enthousiaste groep ouders, die samen met directie en leerkrachten de opvoeding van alle leerlingen op school wil bevorderen door actief deel te nemen aan het schoolgebeuren. Elke ouder met een kind op onze school die een beetje tijd wil en kan vrijmaken kan lid worden van de ouderraad.


De ouderraad beschikt over een eigen website bereikbaar via: www.toermalijnouderraad.be