nieuws

Nieuws 


CORONAVERSJE ...

handen wassen na het lezen


Het is zo raar.

Ik wil je knuffelen,

een kusje geven in je haar.

Maar het mag niet.


De deuren dicht - 

ik blijf hier

en jij moet daar.


Ik doe het toch!

Ik knuffel

en ik zoen je

in mijn hoofd.

Daar mag het wel,

en hoe!


(De echte kussen krijg je later, da's beloofd.)
Beste ouders maar vooral allerliefste kinderen!


Wat missen we jullie op onze school ... het is verschrikkelijk leeg en stil hier ... maar op dit moment ontvangen we graag zo weinig mogelijk kinderen in onze school. We vrezen immers dat we binnen onze school de verspreiding van het virus anders niet kunnen tegenhouden. ...


Ook kunnen onze juffen en meesters, maar ook jullie, hier fijne oefeningen | opdrachten | spelletjes | ... zetten. Stuur een mailtje naar toermalijn@telenet.be en we proberen het hier te zetten en in orde te brengen. Juffen en meesters, ik kan hier gerust ook meerdere bijlagen zetten, soms misschien handiger dan in Questi ... dus liever via dit kanaal? Dat kan!


Je merkt, het mag en moet hier allemaal nog wat groeien ... maar we hebben nog tijd ...  Laat maar komen al dat leuks!

Hopelijk tot snel!
Het ToermalijnTeam.ONZE TOERMALIJN MUUR
Post hier je foto's en berichten!!ACTIVITEITEN-TIPS-INFO-TAAKJES-NIEUWS


SPORTIEVE ACTIVITEITEN via MEESTER STEFAAN - 1 APRIL 2020

Hallo iedereen,

 Hopelijk heeft iedereen al goed bewogen de afgelopen weken. Bij deze stuur ik nog een keer een aantal dingen door. 

Voor de lagere school zitten er 2 workouts in. De 3e is een stevige workout voor de gevorderden. 

Onze kleutertjes hebben 2 'dans-workouts'. 

Geef maar een keertje het beste van jullie zelf. Naast de workouts zit er ook een rooster met opdrachten bij. De bedoeling is dat jullie met het gezin een wandeling uitstippelen. De opdrachten knip je uit en neem je mee in een zakje. Om de X aantal meter neem je een opdracht uit het zakje en voer je deze uit. Ook mama en papa kunnen mee doen. Op deze manier kan je je eigen fit-o-meter maken.

Sportieve groeten, 

Meester Stefaan 


WEEKSCHEMA voor KK via JUF MIMI- 30 MAART 2020

weekschema van 30 maart tot 3 april

Memory
Chronologisch rangschikken
Verhaal: Jules zoekt eitjes
Puzzel en kleef
Van groot naar klein


ANNULEREN Sander's Ontbijt 2020- 29 MAART 2020

Na veel wikken en wegen en met spijt in ons hart hebben we Sanders ontbijt van dit jaar geannuleerd.

In deze corona-tijd moeten we onze verantwoordelijkheid nemen.

We kunnen en willen de 1.500 ‘ontbijters’ en onze meer dan  50 vrijwilligers niet in gevaar brengen. Meer dan ooit gaat gezondheid voor.

Ook willen we onze sponsors, die nu allemaal een moeilijke periode doormaken, niet belasten met de vraag naar gratis producten en/of kortingen.

 Dus op naar volgend jaar. Datum ligt al vast op 6 juni 2021. Kunnen jullie dit al noteren?

groetjes

Cindy & Co


WEEKPLANNING voor 6A via JUF JOLIEN- 29 MAART 2020

 Weektaken 30 maart – 5 april

1. het geluidshuis

Beluister het hoorspel 'de reisgenoot' via onderstaande link (voor vrijdagmiddag!).
Maak een tekening die 1 scene uit het verhaal voorstelt en voeg een foto hiervan toe bij de opdracht in google classroom.
https://www.geluidshuisuitgeverij.com/binnenpret

2. Proefje uitvoeren

Ga naar onderstaande website. Bekijk welk proefje jij thuis ook wilt uitproberen (hou hierbij rekening met het materiaal dat je nodig hebt). Doe het proefje thuis terwijl je dit filmt of er een foto van trekt. Voeg dit toe bij de opdracht in google classroom.
https://www.proefjes.nl/alleproefjes.php

3. Werkwoordspelling

Maak de oefeningen in bijlage en verbeter.
Let op: 1 link gaat over de tegenwoordige tijd en 1 gaat over de verleden tijd!

4. Wiskunde

Maak de summatieve toets van blok 5 t.e.m. blok 8 in bijlage. Verbeter met de correctiesleutel.

5. Paaskippen plooien

Deze opdracht met stappenplan vind je in je google classroom. Trek een foto van het resultaat en voeg dit toe bij de opdracht in google classroom

6. Frans: luisteren

Maak de oefeningen in de pdf. Gebruik hiervoor de luisterfragmentjes Fragment1 - Fragment2 - Fragment3. Nadien kan je verbeteren met de verbetersleutel.

7. Bingel: nieuwe taken


JE TAKEN VERBETEREN IS ZEKER EVEN BELANGRIJK ALS JE TAKEN MAKEN. ZORG DAT JE JE FOUTEN BEGRIJPT!
VERGEET OOK NIET OM JE POWERPOINT EN WORDOCUMENT OVER DE 5 VRAGEN NOG NA TE KIJKEN. OPMERKINGEN HIEROVER VIND JE RECHTS VAN DE DIA’S.

LEUKE MAGJES EN UITDAGINGEN


https://codescool.odisee.be/ -> CodesCool is een initiatief van de lerarenopleiding van Odisee. Bedoeling is zoveel mogelijk jongeren tussen de 10 en de 14 jaar in de school te laten coderen. Er zijn oefeningen met Scratch, maar ook met de Microbit en de mBot. (zie rechts bovenaan bij 1 ster, 2 sterren of het raket)

https://www.minecraft.net/nl-nl/marketplace -> Omwille van de coronacrisis stelt Microsoft gratis educatieve content voor Minecraft beschikbaar. Zo kunnen leerlingen en Minecraft-spelers de ruimte ontdekken in een NASA-ruimteschip, leren coderen met een robot, de dertig belangrijkste plekken in de Verenigde-Staten bezoeken of kan er geleerd worden over mariene biologie
(alle werelden waar gratis onder staat zijn nu voor iedereen beschikbaar).

https://sites.google.com/whizzkids.vlaanderen/whizzkidshome/ -> Elke week vindt men op Whizzkids@home 10 zoekvragen. Het antwoord op die vragen kan men vinden op het internet. Op de website van Whizzkids@home staat een antwoordformulier klaar. De antwoorden kunnen ingestuurd worden tot vrijdagmiddag.
Uit de juiste inzendingen wordt elke week via digitale lottrekking drie winnaars gekozen die elk een Google Home Mini krijgen geschonken door Fourcast for education.

 

35 thuisopdrachten -> zie google classroom


STAPPENPLANNEN GOOGLE CLASSROOM voor 6A via JUF JOLIEN- 29 MAART 2020

1. aanmelden

2. opdrachten bekijken en doorsturen

3. vragen stellen


WEEKSCHEMA voor 3A via JUF ANNELIES- 29 MAART 2020

weekschema van 30 maart tot 3 april

Wiskunde RekenMaar

Begrijpend lezen

Antiverveel tips

FC de Kampioenen

SuperMario


NIEUWS VANUIT ONZE PAROCHIE - 28 MAART 2020

Brief van onze P.E. Heilige Thomas i.v.m. de diocesane beslissingen aangaande de vieringen van het vormsel en de eerste communie.


Beste ouders en vriend vormeling / eerste communicant,

 

Door de sterke komst en groei van het coronavirus in ons midden en in de ruime wereld, zijn wij zeker al tot het besef gekomen dat het feest van ons vormsel/van onze eerste communie niet zal kunnen doorgaan op de voorziene datum. Dat is heel jammer, en wel voor ons allemaal.

Maar wij kunnen niet anders dan die situatie te aanvaarden.

In onze kerkelijke overheden is de beslissing gevallen dat alle vormselvieringen en eerste communies dit voorjaar 2020 worden afgelast. Begrijpelijke redenen: met teveel mensen van verschillende generaties te dicht bij elkaar in onzekere coronatijden.

 

Die beslissing brengt dan de vraag mee: wanneer dan wel?

Om dat uit te klaren wordt in de komende periode een oplossing gezocht naar best vermogen.

Onze kerkelijke leiders zullen daarin (samen met ons) de volgende stappen willen zetten:

- Eerst worden in het bisdom de nieuwe vormseldata bepaald (wellicht/zo mogelijk in de herfst …)

- Als die vastliggen kunnen de datums voor de eerste communie worden gekozen vanuit overleg binnen de Pastorale Eenheid Heilige Thomas (= groot-Herentals) met de betrokken parochies.

 

Wees bij dit alles maar gerust dat wij jullie bezorgdheid delen, en dat wij jullie op de hoogte zullen brengen van zodra wij meer echt nieuws kunnen melden. Dat meedelen van verder nieuws zal ook gebeuren over de mogelijke catechesestappen die wij met jullie nog zullen willen zetten binnen ons nu wel grondig onderbroken jaarprogramma.

 

Ook al moeten wij nu kiezen voor afstand van mekaar, toch blijven wij ons dicht verbonden voelen met jullie.

Weet bij dit alles ook dat God en Jezus nog dicht bij ons willen zijn, en dat wij Die thuis ook kunnen ontmoeten, met gebed, en met eens een kijkje in ons catecheseboek …

 

Wij willen hier ook meedelen dat er op TV goede religieuze programma’s zijn.

En tevens voorziet onze bisschop alle dagen de kans om met ons digitaal in contact te komen via livestraem.

Ga dan op het internet naar www.bisdomantwerpen.be ; klik daar op de grote tegel ‘Coronavirus: per dag verbinding met de bisschop en liturgisch aanbod’.  Op het dagelijkse aanbod van die livestream staan nu onder meer:

- de dagelijkse eucharistieviering (om 10.00 uur),

- een programma ‘Kroongetuigen’ voor de jeugd (om 13.30 uur),

- een bezinning en gebed door de bisschop, met toelichting over de concrete maatregelen (o.a. voor vormsel en eerste communie …),

- een verdiepend moment door Bart Paepen (om 17.30 uur).

En een rubriek ‘Zorgen voor elkaar’.

Het is goed om die livestream regelmatig eens te bekijken, en ook door te spelen aan mensen in jullie omgeving.

 

Goede vrienden,

Het ga jullie allen zeer goed.

Hou je gezond naar lichaam en geest, en probeer in deze zo heel andere tijden ook verbonden te blijven met God en Jezus. Dat nodigt ons ook uit tot extra liefde voor de mensen die het nu heel moeilijk hebben.

Met vriendelijke groeten,

 

Namens onze catecheseteams,

 Jos Van Loon, parochievicaris

014/ 21 14 82 , jos.van.loon@telenet.be  


GOOGLE CLASSROOM VOOR 5A - 27 MAART 2020

We hopen dat jullie en de kinderen nog steeds in een goede gezondheid zijn en we wensen jullie de komende periode veel energie en toe om deze vreemde periode samen te doorstaan. Voortaan werken we met Google Classroom om taken en opdrachten klaar te zetten.  De leerlingen maakten in de klas een eigen Google-account aan. 

De voordelen zijn:

-dat leerlingen zelf aan hun taken en opdrachten kunnen. (voor de opdrachten Muzische Vorming kiezen ze er eentje uit.  Deze moeten ze niet allebei maken.)

-Ze maken zoveel mogelijk opdrachten digitaal op de toegevoegde documenten per opdracht. 

-Op deze manier willen we het afdrukken beperken. (enkel wiskunde zou nog moeten afgedrukt worden.)

-De documenten worden vanzelf opgeslagen en wij zien op elk moment welke leerling met wat bezig is.  Zo kunnen we onmiddellijk feedback geven.

-Beide juffen kunnen de taken van leerlingen bekijken.

We maakten een concreet stappenplan zodat leerlingen vlot zelfstandig aan de slag kunnen.  Mochten er problemen zijn of onduidelijkheden, dan mag je dat onmiddellijk aan ons laten weten.  Geef gerust ook feedback over eventuele onduidelijkheden.  Dan passen wij dit zo snel mogelijk aan.

We vragen om in het begin van de week als ouder even mee de taken te bekijken en te overlopen zodat jullie een beeld hebben van wat er van de leerlingen wordt verwacht. 

De magjes blijven jullie steeds hier vinden.


GOOGLE CLASSROOM VOOR 6A - 27 MAART 2020

Beste ouders en leerlingen van het zesde leerjaar,

Momenteel hadden jullie verschillende manieren om je weektaakjes door te krijgen:
1. Via questi werd een mail gestuurd met de weektaakjes in.
2. Op de site van onze school bij 'nieuws' kwamen de weektaakjes met links en bijlagen.
3. Op de google account van de leerling stonden taken klaar zoals een powerpoint of worddocument.

De eerste 2 manieren van communiceren behouden we zeker.
Maar via de google account van de leerling is google classroom aangemaakt. Hier kunnen leerlingen ook aan alle materiaal (weektaken - links - bijlagen) alsook aan de taakjes die ze online moeten invullen (zoals de powerpoints en documenten).

DAARVOOR IS HET WEL BELANGRIJK DAT JE KIND ZIJN ACCOUNT ZO SNEL MOGELIJK ACTIVEERT. 
Hoe doe je dat?
1. Log in met je gegevens op je google account
2. Ga naar google classroom (rechts bovenaan bij te kiezen icoontjes waar je ook google documenten en google presentaties kan kiezen, staat ook het icoontje voor google classroom). komt dit icoontje niet direct tevoorschijn bij jou, moet je eerst op google drive klikken en nadien op google classroom)
3. Hier vind je alle taakjes.
Bij schoolwerk bovenaan vind je alle taakjes terug.

Lukt het niet om je aan te melden, laat me dan even iets weten. Dan help ik je op weg.

Groetjes

juf Jolien


WEEKSCHEMA voor 3K via JUF EEFJE- 27 MAART 2020

weekschema van 30 maart tot 3 april

Eiersalade

MeerMinder


WEEKSCHEMA voor 1-2KA via JUF ANJA - 27 MAART 2020

weekschema van 30 maart tot 3 april

Eieren naleggen zwart/wit

logische volgorde

Maak groepjes van 3-4 of 5

Memoryspel

Paasei knutselen

Tel en kleur Pasen

Voorbereidend schrijven

Werkblad geef dezelfde eieren dezelfde kleur

Werkblad welk ei is hetzelfde

Het Paasverhaal

Kuikentjes knutselen


WEEKSCHEMA voor 1-2KB via JUF AN - 27 MAART 2020

weekschema van 30 maart tot 3 april

apps voor kleuters

ei versieren

kip voor paasmandje

kip voor paasmandje 2

kippetje ukkepuk versje

rangschikken van ei naar kuiken

tel- en kleuroefening

zoutdeeg bakken in de oven


Info vanuit ons CLB voor onze OUDERS - 27 MAART 2020

Gratis internetabonnement tot 30 juni 2020 voor kwetsbare gezinnen.

Ouders / jongeren kunnen ons bereiken via de mail van het clb. Tijdens een eerste contact kan dan met de ouders / jongere worden afgesproken hoe het contact verder kan lopen (telefonisch/per mail/blended chatten). 

Voor onze school zijn de contactpersonen:
Kleuterschool: Evy Laureyssen evylaureyssen@vclb-kempen.be
Lagere school: Diane Kempen  dianekempen@vclb-kempen.be

Tips en hulplijnen voor leerlingen bij coronavirus.


KNIP-OPDRACHTEN VOOR ONZE KLEUTERS - 27 MAART 2020

Kniptips
Boeket
Zonnebloem


KNUTSELTIPS VOOR ONZE KLEUTERS - 27 MAART 2020

Hier kan je ideetjes opdoen, zodat je de komende week creatief aan de slag kan.

Paashangertjes zoutdeeg
Gekke kippen
Paashaasmasker
Pareleitjes voor je paastak
 3 Paashaasjes


LEUKE VOORLEESVERHAALTJES VOOR ONZE KLEUTERS - 27 MAART 2020

Vrolijk pasen, Paultje
Kindertube
Dottie' s eieren
Het allermooiste ei
Kom uit het ei, kleintje

Tijdelijk online: We gaan op berenjacht


RAVOT JE ROT TIPS - 27 MAART 2020

Zorg er zeker voor dat je niet altijd voor de computer of tekentafel zit.
Vandaar hier ook leuke suggesties om zeker voldoende beweging en buitenlucht te krijgen.

 • Maak een lentewandelingetje in je tuin of eigen omgeving.
 • Stop een lepel met een ei erop in je mond, handen op je rug en leg een parcours af.
 • Doe een hinkelparcours
 • Leg je neer in het gras en kijk naar de wolken. Ik zie wat jij niet zie: zoek 'wolk'figuren.
 • Doe een vrolijk lentedansjeTEKENEN VOOR ONZE KLEUTERS - 27 MAART 2020

Tekentips
Bloem
Paasei


SAMEN ZINGEN - 27 MAART 2020

Kapitein Winokio
Handen wassen
Moev in uw kot-dansje


FOTO-OPDRACHT VOOR IEDEREEN - 27 MAART 2020

Neem een ei, je mag zelf kiezen  welk. (kippenei, chocolade-ei,.....)
Leg het op je hoofd en trek een gekke snuit.
Te gemakkelijk?
Sta dan ook nog op 1 been.
Maak hiervan een mooie foto en post die op onze ToermalijnMuur!


ONLINE SPELLETJES VOOR ONZE KLEUTERS - 27 MAART 2020

Paasspelletjes
Allerlei spelletjes.
Nog meer leuke spelletjes.
dr panda


KLEURTIP VOOR ONZE KLEUTERS - 27 MAART 2020

Lentekleurprent
Paasei
Kuikenmandala
Paashaas
Paasmandje

Kiddi color


VOOR ALLE LEEFTIJDEN via JUF EEFJE - 27 MAART 2020

KLIK HIER


MAGJES WEEK 23 via JUF MARLIES - 23 MAART 2020

Magjes week 23

Spiegeltje aan de wand

Cocktails recepten

Het cijfergeheim van de Romeinen

Magje Asterix en Obelix


SPORTIEVE ACTIVITEITEN via MEESTER STEFAAN - 23 MAART 2020

Hallo iedereen,

Welke dingen gaan we deze week zoal doen:

 1. Rekspringen: je hebt een rek nodig van een 3-tal meter. Hier gaan 2 personen instaan met hun benen een beetje uit elkaar. Nu kan de 3e persoon allerhande sprongen uitvoeren in de rek. Ben je niet met drie, dan geeft het meisje in volgend filmpje een mooi alternatief.     https://www.youtube.com/watch?v=TcjYe5eMQsc
 2. Hoelahoepen: neem een hoelahoep en draai deze om je middel of om je arm, hals, been,… Terwijl je dit doet, vraagt een andere persoon rekensommen aan jou. Zolang je antwoorden juist zijn mag je verder hoelahoepen. Als de hoelahoep valt moet je stoppen. Als je een fout maakt mag je deze som niet bij je totaal tellen. Wie de meeste rekensommen kan beantwoorden wint.  Dit liedje kan jullie misschien motiveren.                       https://www.youtube.com/watch?v=N6ifhc3qNuc
 3. Een nieuwe ‘Toermalijnchallenge’: Je legt boeken op een stapel en springt erover. Je mag springen met een aanloop.(Geen andere hulpmiddelen zoals een trampoline gebruiken he deugnieten.) Wanneer je de boeken raakt, doe je de bovenste boek er af en je meet je toren. Zo proberen we om ter hoogste boekentoren te maken. Heb je niet genoeg boeken, neem dan mama haar schoendozen maar…


BODYMAPPEN met onze KIKKERS van JUF MIMI - 24 MAART 2020

Lieve Kikkertjes vergeet jullie bodymap-oefeningen niet! Je kan ze vinden bij onze foto's, op de website van 't school. Veel succes en oefenen maar.
Kusjes, de kikkerjuffen.


PAAS-IDEETJES voor KLEUTERS via JUF ANJA - 24 MAART 2020

Klik hier


INTERACTIEF CORONASPEL via onze BRANDWEERZONE - 24 MAART 2020

Klik hier


VRIJBLIJVEND EXTRA OEFENMATERIAAL via JUF ANNELIES - 23 MAART 2020

Voor wie graag extra oefenmateriaal heeft...  Op de volgende websites kan je gratis extra oefenmateriaal en correctiesleutels downloaden.  Dit zijn niet de methodes waar wij op school mee werken, maar we denken dat dit zeker moet lukken voor de kinderen.

https://www.uitgeverijzwijsen.be/oefenbundels (wiskunde, taal, spelling)

https://www.plantyn.com/web/nl/leerleefbeleef/basis (Elke dag nieuwe taken!)


WEEKTAAK 6de LEERJAAR via JUF JOLIEN - 22 MAART 2020

Beste leerlingen van 6A,

Hieronder vinden jullie de weektaken en de nodige bijlagen. Jullie ouders krijgen de opdrachten ook via questi.

Ook ik ga deze week een extra weektaakje maken. Omdat ik erg benieuwd ben hoe het met jullie gaat en wil weten of het lukt met jullie taken, kan je van mij deze week een telefoontje verwachten. Daarom zou ik graag hebben dat jullie onderstaande doodle invullen. Duid aan wanneer je telefoon kan ontvangen (kies 1 moment uit). Mail of stuur me je gsm-nummer of dat van je mama/papa en dan bel ik je op dat gekozen moment op via what’s app. 

https://doodle.com/poll/8c7tuteac8isu7xa

Weektaken 23 maart -29 maart

1. De 5 vragen

Ga naar onderstaande website en maak een opstel door op 1 van de 5 vragen te antwoorden. De structuur van je opstel staat klaar op je google account bij documenten. De juf verbetert je opstel en nadien heb je zelf de keuze of je dit ook nog post op de blog van de website zelf.

https://de5vragen.com/hoe-meedoen/

2. Frans mondeling

Wat doe jij de volgende dagen? Kies 1 dag uit. Maak een vlog waarin jij in het Frans vertelt wat je gedurende de dag doet en toon dit. Stuur je filmpje door naar de juf tegen 29 maart. Wie wilt/durft, mag het filmpje ook op de Toermalijnmuur zetten.
Hieronder vind je een voorbeeld om zelf zinnetjes te bouwen. Uiteraard mag je zelf ook andere zinnetjes maken. Dit hoeft niet uit de voorbeelden te komen.
Het kadertje om zinnen te vormen vind je bij de bijlagen.

VOORBEELD:
Bonjour, Jolien ici.
Aujourd’hui je lis un livre (tonen dat je een boek leest), j’apprends mes leçons (tonen dat je werkt voor school), je joue dans le jardin (tonen dat je speelt in de tuin) et je regarde la télé (tonen dat je tv kijkt). Au revoir!

BIJLAGE

3. Creatief bezig zijn thuis

Nu je niet naar je hobby’s kan gaan, moet je zelf creatief zijn. Hoe kan je je hobby alsnog beoefenen? Welke manieren zoek jij om toch aan lichaamsbeweging te doen? Maak een creatief filmpje en probeer zo origineel mogelijk te zijn.
Stuur dit filmpje voor 29 maart naar de juf. Uiteraard mag je dit ook weer op onze Toermalijnmuur zetten.
Hieronder vind je al verschillende filmpjes ter inspiratie.

VOORBEELD 1

VOORBEELD 2
VOORBEELD 3

4. Wiskunde

Maak de summatieve toets van blok 1 t.e.m. blok 4 (zie link hieronder). De verbetersleutel hiervan krijg je later.

BIJLAGE WISKUNDE

CORRECTIESLEUTEL

5. Nederlands

Maak de oefeningen van taalsystematiek (zie link hieronder). De verbetersleutel hiervan krijg je later.

BIJLAGE NEDERLANDS

CORRECTIESLEUTEL

6. DENK OOK NOG AAN JULLIE TAKEN DIE MAANDAG 15 MAART WERDEN DOORGESTUURD EN WAARVOOR JE 3 WEKEN DE TIJD KRIJGT!!


'SPEL- en LESIDEEN voor kleuters en ouders thuis' via JUF EEFJE - 22 MAART 2020

Klik hier!


ANTI-VERVEELTIPS van JUF ANNELIES - 21 MAART 2020

Klik hier!


TIPS VAN JUF ANNELIES - 20 MAART 2020

Kleuters / 1ste leerjaar: Op tablet oefenen kinderen de schrijfpatronen, de lettervormen en de verbindingen met de vinger over het scherm: Gratis Schrijfapp Luna

50 tips voor buiten: https://www.natuurpunt.be/download-50-dingen-kaart
Jeugdboekenmaand: http://bit.ly/jeugdboekenmaandyoutube


DIVERSE VOORAL VOOR DE KLEUTERS - 20 MAART 2020

Puzzelidee voor ons kleuters:

Klik hier.

Speltips voor onze kleuters:

Papamemory
Gooi & beweeg

Kooktip voor iedereen:

'Verloren' brood

Werkblaadjes voor onze kleuters:

Pakjes voor papa
Klein en groot

Schrijfoefeningen voor onze kleuters:

Golfjes
Lijnen
Zig-zag
Spiraal
Papataart

Leuke links voor onze kleuters:

Nijntje
Kinderspelletjes
Verhaal van Ilona Corona
Bezoek de facebook bodymap-pagina
Check ook de fundels app!
Simsala Saartje
De voorleeshoek


VADERDAG ACTIVITEIT VOOR AL ONZE KINDEREN - 19 MAART 2020

Maak 1 superleuke 'Ik & mijn papa' foto en stuur deze naar je klasjuf.
Al deze toffe foto's krijgen zeker een plaatsje in ons fotoalbum hierboven.


OUDERS: HOE LEG JE CORONA UIT AAN JONGE KINDEREN? - 19 MAART 2020

Klik hier voor ondersteuning


MEESTER STEFAAN - 19 MAART 2020

Superleuk om de filmpjes en foto's van al de sportende kinderen te zien. Profiteren van het zonnetje en gezonde buitenlucht opsnuiven. 

Als er mensen zijn die graag een filmpje doorsturen mag dit altijd. Ik merk dat het via dit platform niet altijd lukt. Ik zal ook mijn gsmnr. hier zetten, dan kan je het eventueel via whatt's app sturen. (Zeker geen verplichting hoor.) 0495/31 02 35.

Voor vrijdag, zaterdag en zondag heb ik ook nog een nieuw opdrachtje dat je met het ganse gezin kan doen... 'De vloer is lava!'

Hoe gaat het in zijn werk: Je spreekt per dag, per gezinslid 2 routes af. Deze routes moet je telkens afleggen op 2 kussens of 2 A4-papieren of... Je mag vooral de vloer niet raken want: DE VLOER IS LAVA!!! 

BV: Papa zegt dat de route naar het toilet en naar buiten voor hem lava zijn. Dan moet hij deze 2 routes telkens op zijn papieren (of kussens) afleggen. De dag erna mag hij 2 nieuwe routes kiezen.

om alvast in de sfeer te komen:

https://www.youtube.com/watch?v=AGlphm6iWtE


JUF ANJA - 19 MAART 2020

Er zijn een heleboel dingen die je thuis kan doen en waar je kleuter een heleboel van leert.
Hier volgt een lijstje van activiteiten die je samen kan doen of die je kleuter alleen kan doen

 • samen boekjes lezen
 • samen iets lekkers koken of bakken
 • laat je kind helpen bij de was ophangen
 • laat je kind de tafel dekken
 • speel een spelletje (met een dobbelsteen = tellen!) of een memory ( geheugen)
 • laat je kind een puzzel maken, of voor de knappe puzzelaars :doe de stukjes van 2 puzzels door elkaar en maak allebei de puzzels (maak er een challenge van: puzzel klaar = een activiteit met jou samen)
 • maak een mooie tekening voor oma en opa die nu even niet op bezoek kunnen komen en stuur deze op
 • daag je kind uit iets moois te bouwen of knutselen, maak er een foto van en stuur naar mij via questi of  op mijn mailadres anjavanuytsel@telenet.be
 • vouw samen vliegertjes en hou een wedstrijdje: welk vliegertje vliegt het verst?
 • knip of scheur papiertjes en kleef deze op een leuke prent
 • kralen rijgen, strijkparelen,…

Van al deze activiteiten leert je kind heel veel! Bovendien is hij/zij al gewend om op school veel te spelen.

Ook buiten spelen is belangrijk voor de totale ontwikkeling van het kind.
Ravotten in de tuin of het bos, fietsen, steppen, in de zandbak spelen, stoepkrijten, …


Lieve papa’s, vandaag is het Vaderdag. We zijn jullie echt niet vergeten. Onze kleutertjes waren in de klas ijverig aan het knutselen om een leuk geschenkje voor jullie te maken. Maar jullie zullen nog even geduld moeten hebben.  Op 21 juni is het nog een keertje Vaderdag en hopelijk kunnen we jullie dan wel verrassen met ons knutselwerkje.

Het gaat jullie goed!

Anja


KLEURPRENTEN VOOR VADERDAG - KLEUTERS -  19 MAART 2020

Kleurprent 1
Kleurprent 2
Kleurprent 3
Kleurprent 4
Kleurprent 5
Kleurprent 6
Kiddi color


LEUKE ONLINE VOORLEESVERHALEN voor VADERDAG - KLEUTERS - 19 MAART 2020

Papa is de allerbeste.
De liefste papa van de wereld.
Mijn papa.
Ik vind je lief, papa!
Net als papa.
Waar is papa?


JUF SHANA en JUF MARLIES - 19 MAART 2020

We hopen dat jullie gezondheid nog steeds top is.  Dankjewel voor de foto'tjes die we al mochten ontvangen van de BuitenDag.  Heel fijn om op deze manier van jullie te horen, want we zijn heel benieuwd hoe het met jullie gaat na deze eerste 'thuisweek'.

Morgen staan er weer een aantal dingen op het programma.  We hebben enkele bingeltaken klaargezet die jullie kunnen maken.

In bijlage sturen we een heel fijne activiteit rond muzische vorming.  Hopelijk hebben jullie er zin in!  

Via onderstaande link doen we een beroep op jullie kookkunsten.  Aan de hand van dit kant-en-klare stappenplan kunnen jullie voor je ouders, broers en zussen de lekkerste tomatensoep maken.  Op deze manier oefenen jullie je vaardigheden rond begrijpend lezen.  Er staan ook enkele filmpjes bij die het allemaal nog duidelijker maken.  Stuur gerust weer foto'tjes door via WhatsApp op het nummer 0473/837372.  Wij zijn heel benieuwd naar het resultaat...  

https://www.ah.nl/allerhandekids/recept/maken/1174464/tomatensoep

Voor Wereldoriëntatie willen we graag enkele zaken met jullie oefenen op Mikado Online via onderstaande link.

Hierop kunnen jullie oefenen binnen het thema 'Gezond en wel'.  De leerstof van Les 25-27-28 behandelden we al in de klas.  Via deze oefeningen kunnen jullie deze leerstof nog eens bekijken.

http://methodes.pelckmans.be/basisonderwijs/wo/mikado/oefeningen/mikado5/

Tot slot zouden we ook graag werken rond Sociale Vaardigheden.  Stuur een leuk berichtje via WhatsApp, mail, brief, postkaart naar iemand van je familie, b.v. je grootouders, en vertel hen waarom je hen mist.  Geef hen op deze manier een complimentje...

 

Wij wensen jullie heel veel oefenplezier!

Juf Marlies en juf Shana


KLEUTERS DIE HOUDEN VAN KNUTSELEN? VADERVERSIERING - 19 MAART 2020

Word een echte PAPArazzi.
Papa-MEDAILLE.
Feestslinger voor papa.
Feestblazer
Knutsel-papa-gezicht


ONLINE GAMES om EVEN TE ONTSPANNEN - KLEUTERS - 18 MAART 2020

Voetbalmemory.
Beroepenspel.
Zoek 2 dezelfde maskers voor papa.
Allerlei spelletjes.
Nog meer leuke spelletjes.
dr panda


JUF EEFJE - 18 MAART 2020

Beste ouders,

We zijn momenteel in een moeilijke situatie beland. Voor niemand eenvoudig!

Toch moeten we proberen om in deze periode zonder lessen, educatief bezig te blijven.

Waarschijnlijk hebben jullie zelf al verschillende doe-activiteiten gedaan de afgelopen dagen. Dat is zeker positief! Natuurlijk is plezier maken en veel buiten gaan spelen met dit goede weer ideaal!

Ik voeg hier enkele opdrachtjes toe. Deze opdrachtjes zijn geen nieuwe dingen, maar herhaling van wat we in de klas reeds gedaan hebben. Deze opdrachtjes zijn uiteraard niet verplicht!

Opdracht 1. Verzamel zoveel mogelijk stoelen van in huis en maak er een treintje van. Laat je kind op elke stoel 1 knuffel zetten.

Vraag nu:

Welke knuffel zit er als eerste in de trein?

Wie zit er als laatste...?

Wie zit er als vierde...?

Wie zit er als middelste....?

Wie zit er 2 plaatsen voor konijn?

....

Je maakt nu 2 treinen. Een korte en een lange trein.

Vraag nu:

Welke is de langste trein?

Zitten er evenveel knuffels in de 2 treinen?

Hoeveel knuffels zitten er meer in deze trein?

 

Opdracht 2. Neem een letter vb. de ‘S’. Laat je kind nu in huis verschillende voorwerpen zoeken die beginnen met je gekozen letter.      stoel, sok, ...

 

Opdracht 3. Teken zelf op een blad verschillende kleine cirkels. Dit is telkens het hart van de bloem. Zet in het hart een getal. Laat je kind nu het aantal bloemblaadjes tekenen. Maak de bloemen verder af en kleur ze in.

 

Opdracht 4. Zeg tegen mijn schatjes dat ik hen nu al mis!!  😊

Alvast veel plezier!

Heb je andere vragen, dan kan je me steeds bereiken op eefje.weyns@telenet.be

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Groetjes en hopelijk tot snel!

Juf Eefje


KLEUTERS - TIPS VAN KAPITEIN WINOKIO - 17 MAART 2020

Klik hier om naar de pagina te gaan.