info

Info


Niet alle kinderen ontwikkelen zich op eenzelfde manier. Op onze school willen we graag aandacht besteden aan alle kinderen, ook KINDEREN MET EEN ONTWIKKELINGS- OF LEERVOORSPRONG.


Praktisch: bij afwezigheid van je zoon of dochter vind je hier de AFWEZIGHEIDSBRIEFJES die je kan invullen en aan de klasleraar bezorgen.


Wil je graag meer informatie over onze school, dan kan je die zeker vinden in onze INFOBROCHURE MET SCHOOLREGLEMENT.


Wil je je zoon of dochter graag inschrijven of vrijblijvend eerst eens kennismaken met de school? VAN HARTE WELKOM!


'Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen’. Om dit te kunnen realiseren wil onze school zorgen voor een veilige, stimulerende leeromgeving. Meer uitleg hoe we dit willen bereiken vindt u in het PESTBELEID van onze school.


Het HUISWERKBELEID van de school is zeker de moeite om door te nemen wanneer je kind in onze lagere school zit. Twee interessante filmpjes van KLASSE met tips voor ouders zijn hier en hier te vinden. Veel lees- en kijkplezier!


Zindelijk worden gebeurt niet op één dag, het is een grote stap in de ontwikkeling van het kind. Als ouder heb je een belangrijke taak bij dit groeiproces van jouw kind! Deze INFORMATIEBROCHURE is bedoeld om ouders te informeren en tips te geven om van start te gaan met de zindelijkheidstraining.


Onze school heeft een eigen OPVOEDINGSPROJECT. Het REFERENTIEKADER voor dit opvoedingsproject geven we ook graag met u mee.


Het ToermalijnTeam past de onderwijspraktijk aan aan de taalleerbehoeften van de leerlingen met het oog op het verbeteren van de onderwijsresultaten van deze leerlingen. Meer informatie daarover is te vinden in ons TAALBELEIDSPLAN.


Informatie over de KINDEROPVANG is te vinden op de website van Kikoen Olen.


Doordat we op school aan gezondheidseducatie willen werken, willen we kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes bijbrengen om ongezonde leefgewoontes en gedragingen te voorkomen en/of veranderen. Daarom hebben we een GEZONDHEIDSBELEID op onze school.


"Door alle aspecten van ieder kind op een persoonlijke manier te benaderen laten we onze kinderen schitteren als een echte Toermalijn." Hoe we dat doen kan u lezen in ons ZORGBELEID.